Letra e vajzës shqiptare për virusin tro ndit rrjetin: Jam e sëmurë..

    Një vajzë shqiptare ka tro nditur rrjetin me letrën e saj, ku bën thirrje që të gjithë të reflektojnë e të ndjekin këshillat. Lora tregon se është e së murë, është ope ruar nga zemra dhe ka një imunitet të d obët, aq sa nuk përballon dot as një gr ip normal. Vajza shkruan se është në rr ezik nëse preket nga Koronavirusi dhe bën apel që njerëzit të ruajnë distancën e të mos inj orojnë rregullat.

    Letra: “Nëse e marr koronavirusin do të jem një nga ata që të gjithë do të shkruajnë: Epo mirë Lora ishte e së murë. Unë jam një vajzë me imu nitet të do bët dhe e gjykoj të pad rejtë që ju të shëndetshmit të inj oroni rregullat. Meqënëse ky v irus i bekuar dë mton vetëm ata që kanë sistem imunitar të dob ët, më lejoni që ngë prej atyre që është në rr ezik t’ju tregojë për këtë. Unë jam operuar nga zemra dhe më duhet të marr mjekime herë pas here edhe për një gërvishtje të vogël që më ndodh apo një g rip normal imuniteti im bie përt okë, një gjendje e cila më bën të jem subjekt në rr ezik në rast se covid-19 më pr ek. A e dini kush jemi ne me imunitet të do bët? Ne jemi ata që kemi përballuar kan cerin, diabetin, su lme në zemër, ata që lu ftojnë me sëm undje degje nerative. Ne jemi ata që kemi lu ftuar ose jemi duke lu ftuar me betejën dhe unë e gj ykoj të padrejtë që ju të shëndetshëm e të bukur si dielli, të shm angni të gjitha rregullat që mund të frënojnë pjesërisht pr oblemin. Se nuk e kuptoni sa e rëndësishme është të na mbani distancë kur jeni me gr ip. Ju që ikni nga zona e kuqe nuk e kuptoni që jeta nuk rrotullohet gjithmonë rreth jush. Ju lutem ruhuni, nuk është shaka”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *