Lajmi i fundit/Rama ben ndryshim diten e sotme ja kush është zëvendësministër i ri

Endrit Hoxha është emëruar zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit

“Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave: V E N D O S I:

Z. Endrit Hoxha emërohet zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë”thuhet në njoftimin e Këshillit të Ministrave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *