Lutje për shërim e cdo lloj magjie (sihri) – Lutje shqip

Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve. O Zot, Ty të përket i gjithë falënderimi, i hapur dhe i fshehtë. O Zot, Ty të përket i gjithë falënderimi, o Ti që je Një i Vetëm në pushtetin dhe sundimin tënd dhe je veçuar me madhështi dhe fuqi absolute.
Krijove e urdhërove, Ti nuk zhdukesh kurrë, nuk mungon e as nuk përfundon. Ti ekziston me Qenien Tënde, Lavdëruar qofsh, Ti je i Vetmi, i Madhërishëm në Lartmadhërinë e Tij, i
Gjithëdijshëm me gjendjet e xhinëve dhe njerëzve, i Madh dhe i Lartësuar, Njohës i gjithçkaje, Lavdëruar qofsh, ti je

Madhështori. Të falënderojmë o Zot me falënderimin e pejgamberëve, njerëzve të afërt e të mirë, dhe engjëjve të afërt.
O Zot, të falënderojmë ashtu siç pëlqen të dëgjosh nga robërit e Tu. O Zot, të falënderojmë me falënderime të shumta.

O Zot, bekoje robin dhe pejgamberin tënd Muhamedin alejhissalatu vesselam, dhe shokët e tij të mirë e të pastër.
O Zot, Ti je më i Madhi. O Zot, Ti je më i Madhi. O Zot, Ty të përket i gjithë falënderimi. O Zot, ne të lavdërojmë në mëngjes e në mbrëmje.

O Zot, Ti je Njohësi i të gjitha çështjeve. O Zot, Ti je Ai që zbrite librin, i urdhëron retë, i mposht kundërshtarët, e dënimi Yt është i ashpër.

O Zot, mposhti të gjithë magjistarët dhe ndihmësit e tyre. O Zot, Ti je Ai që zbrite librin, i urdhëron retë, i mposht kundërshtarët, e ndëshkimi Yt është i rreptë.

O Zot, mposhti të gjithë magjistarët dhe ndihmësit e tyre, O Zot, mposhti të gjithë magjistarët dhe ndihmësit e tyre. O Zot, vriti të gjithë ata, O Zot, mos e lë asnjë prej tyre.
O Zot, vriti të gjithë magjistarët dhe ndihmësit e tyre. O Zot,tek Ti kërkojmë strehim nga e keqja e tyre.

O Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga sihri dhe nyja e tyre, o i Fortë, i Gjihtëfuqishëm. O Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga sihri dhe nyja e tyre. O Zot, zbrit tek ta dënimin e ashpër, O Zot, zbrit tek ta dënimin e ashpër, i cili nuk mund të zmbrapset dhe të cilin nuk mund ta largojë askush.

O Zot, shkatërroje më të fortin prej tyre, o Zot, shkatërroje më dinakun, më të madhin dhe më të fshehtin prej tyre.
O Zot, shkatërroje më të dijshmin me sihr dhe më të fortin. O Zot, shkatërroje secilin tiran kokëfortë, O Zot, shkatërroje secilin tiran kokëfortë, O Zot, shkatërroje secilin tiran kokëfortë dhe çdo djall arrogant, rebel.

O Zot, shkatërroje secilin që i sulmon me sihr robërit e Tu, o Zot, vriti që të gjithë ata, pasi ata janë të paaftë karshi Teje.
O Zot, shkatërroje çdo xhin magjistar i cili i vërsulet robërve Tu. O Zot, prej Teje kërkojmë strehim nga e keqja e tyre. O Zot, shkatërroje secilin që i sulmon me sihr robërit e Tu.
O Zot, vriti që të gjithë ata dhe mos e lë asnjërin prej tyre, pasi ata janë të paaftë karshi Teje.

O Zot, shkatërroji ata ashtu siç e shkatërrove popullin Ad dhe Themud. O Zot, shkatërroji ata ashtu siç e shkatërrove popullin e Lutit. O Zot, goditi ata me gurë, O Zot, goditi ata me gurë, O Zot, goditi ata me gurë. O Zot, goditi ata me gurë të pjekur nga balta.
O Zot, dërgoju atyre një erë të furishme. O Zot, dërgoju atyre një erë të furishme në një ditë tragjike të vazhdueshme.
O Zot, bëji ata sikur trungje të shkulura hurmash. O Zot, shkatërroji ata me një ulërimë të tmerrshme. O Zot, mos le asnjë gjurmë të tyre.

O Zot, dërgoju atyre një ushtri Tënde, dhe engjëj Tu. O Zot, zbrit tek ta dënimin tënd të dhembshëm dhe ndëshkimin tënd të ashpër. O Zot, dërgoju atyre një ushtri Tënde, dhe engjëj Tu.
O Zot, dërgoju atyre një ushtri Tënde, dhe engjëj Tu. O Zot, zbrit tek ta dënimin tënd të dhembshëm dhe ndëshkimin tënd të ashpër. O Zot, dërgoju atyre një ushtri Tënde, dhe engjëj Tu, ashtu që ta shijojnë dënimin e dhembshëm, e t’i godasin në fytyrë e në shpinë.

O Zot, bëje që ta shijojnë dënimin e dhembshëm. O Zot, zbrit tek ta dënim nga qielli. O Zot, fundosi me ujë ashtu siç e dënove popullin e faraonit. O Zot, dërgoju atyre yjet që shpojnë terrin, meteorë të zjarrtë, dhe stuhi shkatërruese.
O Zot, zbrit tek ta dënimin tënd të dhembshëm. O Zot, dridhi ata me një dridhje të fortë dhe mallkoji me një mallkim të madh.
O Zot, vrite secilin që bën magji dhe secilin që ka kaluar çdo kufi, dhe i mohon me kryeneçësi ajetet Tua. O Zot, ngarkoje atë me dënime të rënda.

O Zot, bëji yjet predha që t’i godasin ata, zekumin bëja ushqimin e tyre, dhe jepu të pinë ujë të vluar.
O Zot, fut frikë në zemrat e tyre dhe tmerroji ata. Largoji nga ajo që ata e dëshirojnë. Derdh mbi kokat e tyre ujë valë dhe shkriji me të çfarë kanë në barqe, shpinat e tyre, duart e këmbët.
O Zot, digji ata me një zjarr që do t’u vijë papritur, e do t’i trullosë, kështu që nuk do të mund ta shmangin nga fytyrat dhe trupat e tyre.

O Zot, bëji ata si drithë i korrur. O Zot, derdh mbi ta dënim. O Zot, mos lë kurrë asnjë prej tyre. O Zot, derdh mbi ta dënim të dhemshëm.
O Zot, kapi ata në pritë. O Zot, bëji ata si sana e copëtuar. O Zot, vendosi në qafat, duart e këmbët e tyre zinxhirë të hekurt. O Zot, dënoje secilin që ia kthen shpinën të vërtetës dhe është arrogant, që bën zili, lidh nyje dhe bën magji.
O Zot, dridhe tokën nën këmbët e tyre dhe dërgoju atyre dënim nga qielli, ndërprejau furnizimin. Nxiri nga fortifikatat dhe shtëpitë e tyre të nënshtruar e të poshtëruar.

O Zot, shkatërroje pushtetin e tyre, copëtoje grupin e tyre dhe prishjau armët dhe çdo gjë që e përdorin në magjitë e tyre kundër muslimanëve.

O Zot, prishjau magjitë e tyre kudo që janë dhe çfarëdo që të jenë. O Zot, shkatërroji çifutët dhe të krishterët dhe të gjithë ata që i përkrahin nga radhët e magjistarëve, o i Forti.
Me emrin e Zotit prishet çdo magji, me emrin e Zotit prishet çdo magji e ngrënë, me emrin e Zotit prishet çdo magji e pirë, me emrin e Zotit prishet çdo magji e ngrënë dhe e pirë, me emrin e Zotit prishet çdo magji e lidhur,

me emrin e Zotit prishet çdo magji e groposur, me emrin e Zotit prishet çdo magji e ruajtur, me emrin e Zotit digjet çdo magji e ruajtur, me emrin e Zotit prishet çdo magji e groposur në shtëpi.
O Zot, prishe çdo magji të groposur në varre. O Zot, prishe çdo magji në varr. O Zot, prishe çdo magji të të vdekurit në varr.
O Zot, prishe çdo magji të shpërndarë. O Zot, prishe çdo magji në parfum. O Zot, prishe çdo magji që i merret era nga parfumi. O Zot, prishe çdo magji të shkruar. O Zot, prishe çdo magji të shkruar me gjak.

O Zot, prishe çdo magji që e kanë shkruar me gjak.
O Zot, prishe çdo magji që e kanë shkruar me shkronja, numra apo simbole.
O Zot, prishe çdo magji të vjetër, të fortë e të fshehtë. O Zot, prishe çdo magji të yjeve. O Zot, prishe magjinë e adhuruesve të yjeve. O Zot, prishi të gjitha magjitë e çifutëve. O Zot, prishi të gjitha magjitë e çifutëve, të krishterëve, budistëve, hindusëve, Ti je i Forti, i Gjithëfuqishmi.

O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë në kishë. O Zot, prishe çdo magji që e kanë vendosur në fotografi. O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë në statujë. O Zot, prishe çdo magji në statujë.

O Zot, prishe çdo magji që e kanë lidhur në statujë. O Zot, prishe çdo magji që e kanë groposur në statujë. O Zot, prishe çdo magji që e kanë lidhur në nyje. O Zot, prishe çdo magji të lidhur në nyje.
O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë nga pjesët e kafshëve. O Zot, prishe çdo magji që e kanë lidhur në flokë. O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë nga rrobat e të sëmurit.
O Zot, prishe çdo magji që e kanë shkruar me gjak. O Zot, prishe çdo magji që e kanë shkruar me gjakun e gruas. O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë me ar, argjend, bakër apo zhivë.

O Zot, prishe çdo magji me zhivë, me të cilën i kanë përfituar djajtë. O Zot, prishe magjinë e shpirtrave. O Zot, prishe magjinë e çmendurisë. O Zot, prishe magjinë e ndarjes së bashkëshortëve. O Zot, prishe magjinë e shkurorëzimit.
O Zot, prishe magjinë e shkurorëzimit, ndarjes dhe urrejtjes. O Zot, prishe magjinë e urrejtjes. O Zot, bëje magjinë e shkurorëzimit shtim në dashuri.

O Zot, bëje magjinë e ndarjes së bashkëshortëve shtim në dashuri mes tyre.
O Zot, prishe magjinë e dashurisë. O Zot, prishe magjinë e dashurisë së ndaluar. O Zot, prishe magjinë e zinasë.
O Zot, prishe magjinë e rënies në zina. O Zot, prishe magjinë e nënshtrimit, përfitimit dhe dashurisë. O Zot, prishe çdo magji në zemër. O Zot, prishe nyjen e dashurisë.

O Zot, prishe magjinë e shkatërrimit të martesës. O Zot, prishe magjinë e vajzërisë (beqarisë).
O Zot, prishe magjinë e ndryshimit të bashkëshortëve. O Zot, prishe magjinë e xhinëve. O Zot, prishe magjinë e të dashuruarit. O Zot, prishe magjinë e të dashuruarit nga xhinët. O Zot, prishe magjinë e sëmundjes. O Zot, prishe magjinë e kancerit. O Zot, prishe magjinë e çmendurisë.

O Zot, prishe magjinë e vesveseve. O Zot, prishe magjinë e moslindjes. O Zot, prishe magjinë e dështimit të fëmijës. O Zot, prishe magjinë e shterpësisë. O Zot, prishe magjinë e gjakderdhjes.

O Zot, zgjidhe çdo nyje në mitër.O Zot, zgjidhi të gjitha nyjet. O Zot, digji të gjitha nyjet dhe pengesat në mitër. O Zot, prishe magjinë mes bashkëshortëve. O Zot, prishe magjinë e urrejtjes. O Zot, prishe magjinë e dështimit të punës. O Zot, prishe magjinë e humbjes në punë. O Zot, prishe magjinë e humbjes së pasurisë.

O Zot, prishe magjinë e varfërisë. O Zot, prishe magjinë e mosbesimit. O Zot, prishe çdo magji që largon nga praktikimi i fesë. O Zot, prishe çdo magji që largon nga qëndrueshmëria në fe. O Zot, prishe çdo magji që largon nga hixhabi.
O Zot, prishe çdo magji që largon nga Kur’ani.

O Zot, prishe çdo magji që largon nga islami. O Zot, prishi magjitë e mosbesimit dhe shthurjes. O Zot, prishi magjitë e dyshimit. O Zot, prishi magjitë e vrasjes dhe shkatërrimit.
O Zot, prishe magjinë e vrasjes, hakmarrjes dhe shkatërrimit. O Zot, prishi magjitë e vjedhjes dhe shantazhit. O Zot, prishe çdo magji të vazhdueshme. O Zot, prishe çdo magji të vazhdueshme që përsëritet.

O Zot, prishe çdo magji që bëhet me sy. O Zot, prishe çdo magji që bëhet me shikim. O Zot, prishe çdo magji nga syri i magjistarit. O Zot, prishe çdo magji të fortë. O Zot, prishe çdo nyje. O Zot, prishe çdo nyje në trup.
O Zot, digje çdo nyje dhe zgjidhe çdo nyje. O Zot, prishi nyjet më të mëdha. O Zot, zgjidhi nyjet më të mëdha. O Zot, zgjidhe nyjen më të madhe nga e cila janë shpërndarë nyjet.
O Zot, përplasja magjinë atij që ka bërë magji. O Zot, prishe magjinë e robërisë. O Zot, prishe çdo magji që buron nga nëna apo babai. O Zot, prishe çdo magji të fshehtë dhe të fortë. O Zot, prishe çdo magji që ka depërtuar në brendësi. O Zot, përplasja magjinë atij që ka bërë magji.

O Zot, bëje që magjistari ta shijojë dhembjen e magjisë së tij. O Zot, bëje që të dështojë puna e tij. O Zot, përplasi magjistarët së bashku me ndihmësit e tyre. O Zot, përplasi magjistarët së bashku me ndihmësit e tyre.

O Zot, përplasi të dështuar ndihmësit e magjistarëve. O Zot, nxiri ata nga trupat, duke qenë të nënshtruar, e të nënçmuar. O Zot, ndihmoje robin dhe robëreshën Tënde.
O Zot, ndihmoje librin, fenë Tënde dhe sunetin e pejgamberit Tënd alejhissalatu vesselam. O Zot, jepi shërim robit Tënd, shërim pas të cilit nuk ka sëmundje.

O Zot, zbrite shërimin. O Zot, largoje çdo sëmundje.
O Zot, shëroji ata me shërimin Tënd, dhe largoji ata nga e keqja. O Zot, Ti je Shëruesi, nuk ka shërim pos shërimit Tënd, shërim i cili nuk lë gjurmë të sëmundjes.

O Zot, magjinë nuk mund ta prish kush pos Teje, i Lartësuar qofsh dhe nyjet nuk i zgjidh kush pos Teje, i Lartësuar qofsh.
O Zot, nuk bëhet magjia pos me lejen dhe dijen Tënde dhe nuk prishet ndryshe pos me lejen dhe fuqinë Tënde, O Zot, prishi të gjitha magjitë, O Zot, prishi të gjitha magjitë, të fshehta e të forta, të vjetra e të reja, O Zot, prishi magjitë që janë shumuar tek ta, o Zot prishi magjitë e shumta që janë të llojllojshme tek ta, O Zot, prishi magjitë e familjeve,
o Zot prishe magjinë e shkatërrimit të familjeve, O Zot, prishe magjinë e të afërmve, O Zot, prishe magjinë e të afërmve, o Zot prishe çdo magji prej të afërmve,
O Zot, prishe çdo magji që ata e trashëguan, o Zot prishe çdo magji që e trashëguan fëmijët nga baballarët, nënat dhe gjyshërit , O Zot, prishe çdo magji të zgjatur,

O Zot, prishe çdo magji të zgjatur, O Zot, prishi magjitë e pagjumësisë, o Zot prishi magjitë e dështimit, o Zot prishi magjitë e dështimit , O Zot, prishe çdo magji që ia shkatërron dijen,
O Zot, prishe çdo magji që ia shkatërron dijen dhe veprimin e tij, O Zot, prishe çdo magji që ia shkatërron dijen, O Zot, prishe çdo magji që shkakton harresë, o Zot prishe magjinë e harresës,
O Zot, prishi magjitë e verbërisë, o Zot prishe çdo magji në veshka, O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë për shkatërrimin e trupave, O Zot, prishe çfarë ka në shtëpi, O Zot, prishe çfarë ka në shtëpi prej magjive të fshehta, O Zot, prishe çfarë ka në shtëpi prej magjisë që e kanë fshehur, o Zot prishe çdo magji në shtëpi, O Zot, digji magjitë e ruajtura në shtëpi, o Zot prishe çdo magji në shtëpinë e atij që e kanë bërë magjinë,

O Zot, prishe çdo magji në shtëpitë e magjistarëve, o Zot prishe çdo magji që e kanë hudh në det, o Zot prishe çdo magji që e kanë hudh në det, O Zot, digje çfarë ka në det prej magjive të muslimanëve, o Zot digje çfarë ka në lumenj prej magjive të muslimanëve, O Zot, digje çfarë ka në bregdet prej magjive që i kanë groposur, o Zot prishe çdo magji që e kanë lidhur në ndonjë shpend,

o Zot prishe çdo magji që e kanë lidhur në ndonjë shpend, O Zot, prishe çdo magji që e kanë lidhur në pemë, O Zot, prishe çdo magji që e kanë varur në pemë, O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë nga vjetërsinat, o Zot prishe çdo magji që e kanë bërë nga metalet, o Zot prishe çdo magji që e kanë bërë në dru, O Zot, prishe çdo magji të gdhendur,

O Zot, prishe çdo magji të gdhendur, o Zot prishe çdo magji të vizatuar, O Zot, prishe magjinë e hajmalive, O Zot, prishe magjinë e hajmalive, o Zot prishe çdo magji të ruajtur, o Zot prishe çfarë ka në barqe, o Zot prishe çfarë ka në barqe,
o Zot nxire çfarë ka në barqe, copëtoje çfarë ka në barqe dhe digje çfarë ka në barqe, O Zot, nxire çfarë ka në barqe dhe mitra,

o Zot digje çfarë ka në gjoksa, o Zot digje çfarë ka në gjoksa , O Zot, prishe çdo magji të forcave, O Zot, prishe çdo magji të forcave, O Zot, prishe çdo magji të forcave , O Zot, zgjidhe çdo të prekur nga magjia, o Zot zgjidhe çdo të lidhur nga magjia, O Zot, o i Gjallë, o i Përjetshëm, kërkojmë ndihmë me mëshirën Tënde,
Ti je Zoti ynë, Ti je Ndihmësi ynë, dhe me ndihmën tënde luftojmë, O Zot, Ty të lutemi t’i shkatërrosh magjistarët,
o Zot Ty të lutemi t’i shkatërrosh magjistarët, shërbëtorët e tyre, ndihmësit e tyre dhe prijësit e tyre, O Zot, tek Ti kërkojmë strehë nga të këqijat e tyre, nga nyjet e tyre, magjitë e tyre dhe armët e tyre, O Zot, prishe çdo magji të spërkatur, O Zot, prishe çdo magji të spërkatur,

O Zot, prishe çdo magji për të cilën kanë kërkuar ndihmë nga radhët e xhinëve, O Zot, prishe çdo magji për të cilën kanë kërkuar ndihmë nga radhët e xhinëve, O Zot, prishe çdo magji në vezoret dhe mitrat, o Zot prishe çdo magji në kufoma e eshtra, o Zot prishe çdo magji që e kanë bërë në kafka, O Zot, prishe çdo magji të prekshme,

o Zot prishe çdo magji të veshur, o Zot prishe çdo magji që është bërë me shtrëngim duarsh, o Zot prishe çdo magji që e kanë bërë nëpërmjet telefonit , O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë nga një vend i largët, O Zot, prishe çdo magji që e kanë bërë duke shkruar ajetin mbrapsht, duke e ndryshuar ajetin, o Zot prishe çdo magji në të cilën e kanë përdhos librin tënd, O Zot, prishe çdo magji të cilën e lëvizin erërat,

o Zot prishe çdo magji në kodër, o Zot prishe çdo magji në kodër apo shpellë, O Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga mashtrimi dhe dredhia e tyre, o Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga urrejtja dhe zilia e tyre,
O Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga dhuna e tyre, prita e tyre, përndjekja e tyre dhe ripërtrirja e tyre, O Zot, prej Teje kërkojmë mbrojtje nga durimi i tyre dhe durimi i djajve të tyre ,
O Zot, prej teje kërkojmë mbrojtje nga dëshirat e tyre, mashtrimeve dhe devijimeve të tyre, O Zot, largoji ata nga ne me çfarë do Ti, dhe si do Ti, Ne na mjafton Allahu, sa Ndihmës i mirë është Ai, na mjafton Krijuesi nga krijesa, na mjafton Furnizuesi nga i furnizuari, ne na mjafton vetëm Allahu, te Ai mbështetemi, te Ai kthehemi dhe te Ai është kthimi, nuk ka forcë e as fuqi pos me ndihmën e Allahut,

O Zot, luftoji magjistarët të cilët pengojnë nga rruga jote, i përgënjeshtrojnë të dërguarit e tu, nuk besojnë në premtimin tënd, i lëndojnë robërit e tu dhe i luftojnë njerëzit e tu të afërt, O Zot, përçaji fjalët e tyre, o Zot fut frikë në zemrat e tyre, o Zot dërgo mbi ta dënimin tënd, o Zot i vërtetë, O Zot, na ndihmo ne dhe mos ndihmo kundër nesh,
o Zot bëj që të ngadhënjejmë e mos bëj që të ngadhënjehemi, na udhëzo dhe na lehtëso udhëzimin, O Zot, na jep neve kurthin e mos e bëj atë kundër nesh dhe na ndihmo kundër atyre që na bënë zullum,

O Zot, kërkojmë me fuqinë tënde me të cilën i mban shtatë qiej që t’na e largosh fuqinë e magjistarëve, djajve, xhinëve e rebelëve, pasi Ti ke fuqi më të madhe, e dënimi yt është më i ashpër,

O Zot, shëro, Ti je Shërues, nuk ka shërues pos Teje dhe nuk ka shërim pos shërimit Tënd, shërim pas të cilit nuk ka sëmundje, O Zot, qartësoja magjinë secilit që i është bërë, o Zot, qartësoja çdo të prekuri nga magjia vendin e magjisë, o Zot, qartësoja çdo të prekuri nga magjia sëmundjen dhe ilaçin e tij, Zoti ynë është Allahu që është në qiell,

Zoti ynë është Allahu që është në qiell, i shenjtëruar qoftë emri Yt, caktimi Yt është në qiell e tokë, ashtu sikurse mëshira Jote që është në qiell, bëje mëshirën Tënde në tokë, na fal mëkatet tona, Ti je Zoti i të mirëve, Ti je Zoti i të dobtëve, Ti je Zoti i të prekurve nga magjia që kërkojnë ndihmë nga Ti, Ti je i vetëm që largon belanë, që largon vështirësinë, e largon brengën dhe magjinë, o më i mëshirshmi Mëshirues,
O Zot, zbrite mëshirën nga mëshira Jote, O Zot, zbrite mëshirën nga mëshira Jote, e cila përfshin çdo gjë dhe shërim nga shërimi Yt, zbrite shërimin nga shërimi Yt për çdo magji ashtu që të prishet, O Zot, zbrite shërimin nga shërimi Yt për çdo magji që të zhduket,

O Zot, zbrite shërimin nga shërimi Yt për çdo magji që të zhduket, që të digjet, për çdo magji që të dalë, për çdo magji që të prishet. Ti je i Gjithëfuqishëm për çdo gjë dhe e ke në dorë përgjigjen, O Zot i Xhibrilit, Mikailit dhe Israfilit, Krijues i qiejve dhe i tokës, Njohës i të padukushmes dhe i të dukshmes, Ti gjykon mes robërve Tu për ato që ata nuk pajtohen mes tyre, na udhëzo në ato çështje ku ka përçarje, Ti udhëzon kë do Ti në rrugën e drejtë,

Zoti ynë, mos na lë në veten tonë e të shkatërrohemi, tek Ti mbështetemi, prandaj të lutemi largoje belanë, o Zot, largoje belanë, o Zot, largoje çdo bela, O Zot, na e qartëso sëmundjen dhe ilaçin,

O Zot, na e qartëso sëmundjen dhe ilaçin, O Zot, kjo është lutja jonë drejtuar Ty, e prej teje presim përgjigje, ky është mundi ynë e tek Ti është mbështetja, Paqja e Zotit qoftë për pejgamberin tonë, Muhammedin (alejhissalatu vesselam), familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij.

Rukjegjiu: Besim Misini

One thought on “Lutje për shërim e cdo lloj magjie (sihri) – Lutje shqip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *