Ministria e arsimit ben njoftimin e rendesishem per diten e shtune

Ministria e Arsimit ka bere njoftimin e fundit per diten e shtune daten 2 prill, 30 prill, 14 maji dhe 28 maji jane datat per ditet e humbura te mesimit.

Ja njoftimi i fundit

Bashkëlidhur gjeni shkresën e DPAP-së me nr.494 prot., dhe shkresën e MAS me nr. 1989/1 prot., ku miratohen datat e propozuara për zëvendësimin e ditëve të humbura të mësimit në institucionet arsimore parauniversitare.

Datat janë: 02.04.2022

30.04.2022

14.05.2022

28.05.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *