Nënshtetësia greke, librat që nevojiten për te kaluar provimin

  Sipas legjislacionit aktual, cilido që dëshiron të aplikojë për të marrë nënshtetësinë greke, duhet më parë të pajiset me certifikatën e njohurive të mjaftueshme për natyralizim.

  Provimet për marrjen e certifikatës zhvillohen dy herë në vit.

  Kandidatët duhet të testohen me sukses në gjuhën greke, në kuptimin dhe prodhimin e fjalës së shkruar, në kuptimin e fjalës së folur dhe në prodhimin e fjalës së folur.

  Gjithashtu duhet t’u përgjigjet pyetjeve nga 4 tematika: gjeografi, histori, institucione politike dhe kulturë.

  E gjithë banka e pyetjeve që ka përgatitur sekretariati i nënshtetësisë përbëhet 300 pyetje për gjeografinë, historinë, politikën dhe kulturën dhe nga 100 tekste për kuptimin dhe prodhimin e fjalës së shkruar, 100 ushtrime për kuptimin e fjalës së folur dhe 50 tema për prodhimin e fjalës së folur.

  Të gjitha pyetjet që jepen në provim përfshihen në këto dy libra.

  Kandidatët konsiderohet se kalojnë me sukses provimin dhe marrin certifikatën e njohurive, nëse grumbullojnë të paktën 70 pikë në provim.

  Nga këto, të paktën 40 duhet të jenë në provimin e gjuhës.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *